Školní družina

Hlavním posláním školní družiny je vytváření předpokladů k účelnému využití volného času dětí a vhodné organizovaní jejich odpočinku a relaxace.

Provozní informace

Školní družina je určena žákům 1. - 5. ročníku. 

V provozu je od 11:25 do 15:00 hodin.

Nové telefonní číslo: 604 462 767

Vychovatelky školní družiny:

Jana Všetulová            


          


Režim dne:

Odpočinková činnost

 • volné hry dle volby dětí (námětové, konstruktivní, deskové hry...)
 • kreslení a malování, vykreslování omalovánek
 • odpočinek na matraci, prohlížení knih a časopisů
 • rozhovory s dětmi

Zájmová činnost

 • sportovní
 • hudebně-pohybová
 • přírodovědná
 • literárně-dramatická
 • esteticko-pracovní

Rekreační činnost

 • sportovní hry na školní zahradě (fotbal, vybíjená, hry s míčem, soutěživé hry ve družstvech...)
 • vycházky do blízkého okolí školy
 • volné hry v přírodě
 • tělovýchovné chvilky

Příprava na vyučování

 • procvičování učiva formou didaktických her