Žádné aktuality k zobrazení

Mateřská škola

Kontakty:

Mateřská škola
Ostrožská Lhota 500
687 23

Tel.: 572 598 759

         730 157 906

E-mail:

msostrozskalhota@ostrozskalhota.cz​​

Motto: „Všechno, co opravdu potřebuji  znát , jsem se

naučil  v mateřské školce“

                                                                  (R.Fulghum)

Zaměstnanci:


Jméno Funkce
Ivana Vlkovávedoucí učitelka 
Naděžda Pijáčkováučitelka
Darja Koudelkováučitelka
Jitka Řehořkováučitelka
Eva Žajdlíkováškolnice

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Oznamujeme rodičům, kteří podali "Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání", aby si vyzvedli ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ve čtvrtek 17.5.2018 od 6.30 do 8.00 a od 15.30 do 16.00 h. v MŠ ve třídě "Motýlků" u p. uč. J. Řehořkové a D. Koudelkové (přízemí vpravo).

AKCE V MŠ V ČERVNU

 • 1.6. MDD ,,Pohádkové dopoledne"
                   ,,Hudební pohádka"
 • 12.6. Výlet s pohádkou do buchlovského zámku 
 • 20.6. Focení tříd + tablo
 • 22.6. Přehlídka s aktovkami
 • 22.6. Na obecním úřadě v 16:00 h. proběhne ,,pasování předškoláků"

  Upozornění pro rodiče!
  Ve čtvrtek 14.6. plavání není. 
  Poslední hodina plavání se uskuteční 21.6.

AKCE V MŠ V KVĚTNU

 • 4.5.  TAJEMSTVÍ LOUKY (Výchovně-vzdělávací pořad vedený lektorem ze Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty)

 • 13.5. DEN MATEK - vystoupení dětí v sále OÚ

 • 14.5. maňáskové divadlo SLUNÍČKO

 • 28.5. Sférické kino

 • každý čtvrtek - PŘEDPLAVECKÝ VÝCVIK v Uh. Brodě ( pouze "Motýlci")

AKCE V MŠ V DUBNU

 • 3.4. KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ Duo Valdini

 • 10.4. "Když Alenka stůně" - výukový program ČČK vedený lektorem p.Jitkou Štěpánovou (pouze "Motýlci")

 • 17.4. "Když Alenka stůňe" (pouze "Motýlci") závěrečná hodina 

 • 24.4. FOCENÍ DĚTÍ - třídy
 • KAŽDÝ ČTVRTEK PLAVÁNÍ V BAZÉNU V UHERSKÉM BRODĚ (pouze "Motýlci") 

AKCE V MŠ V BŘEZNU

 • 1.3. PLAVÁNÍ (1.lekce v Uh. Brodě - pouze "Motýlci" )

 • 2.3. VLÁDCI NOCI - Slov. muzeum Uh. Hradiště - výstava o nočním životě zvířat.

 • 6.3. NÁVŠTĚVA 1. TŘÍDY ZŠ ( pouze "Motýlci" ) 

 • 12.3. NÁVŠTĚVA MÍSTNÍ KNIHOVNY

 • 13.3. DOPOLEDNÍ POHYBOVÉ HRY V TĚLOCVIČNĚ 

 • 14.3. "MORENA" - Slovácké muzeum v Uh. Hradišti - výstava spojena s programem pro děti (pouze "Motýlci")

 • 20.3. "VÍTÁNÍ JARA - MORENA" - vynášení Moreny

 • 28.3. DIVADLO 1. HERCE "Skřítek Vítek a mlsné autíčko"

  - Každý čtvrtek "Motýlci" plavání

 AKCE V MŠ V ÚNORU

 • 7.2. ODKUD SE BERE JÍDLO- (Výchovně-vzdělávací pořad vedený lektorem ze Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty)
 • 8.2.KARNEVAL v MŠ
 • 16.2.MAŇÁSKOVÉ DIVADLO "SLUNÍČKO"
 • "VLÁDCI NOCI"-Slovácké muzeum (jen třída motýlků)
 • PŘEDŠKOLNÍ HRAVÁ SKUPINA 15.30-16.30

AKCE V MŠ V LEDNU

 • 5.1. NÁVŠTĚVA KOSTELA S PROHLÍDKOU JESLIČEK
 • 16.1. KAŠPÁREK V PEKLE - loutkové divadlo
 • 18.1. STOPY (Výchovně-vzdělávací pořad vedený lektorem ze Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty)
 • ​18.1. PŘEDŠKOLNÍ HRAVÁ SKUPINA 15.30-16.30
 • každý pátek - KDYŽ ALENKA STŮNĚ (Vzdělávací pořad zaměřený na první pomoc vedený lektorkou ČČK Jitkou Štěpánovou)

AKCE V MŠ V PROSINCI

 • 5.12. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 
 • 15.12. KAPR (Výchovně-vzdělávací pořad vedený lektorem ze Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty)
 • ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ, VINŠUJEME VÁM (předvánoční roznášení přání po vesnici)
 • ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU (s dětmi ze ZŠ)

 AKCE V MŠ LISTOPADU:  

 • 23.11. MŮJ STROM (Výchovně-vzdělávací pořad vedený lektorem ze Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty)
 • každý pátek - KDYŽ ALENKA STŮNĚ (Vzdělávací pořad zaměřený na první pomoc vedený lektorkou ČČK Jitkou Štěpánovou)

AKCE V MŠ V ŘÍJNU:

 • 4.10.  Schůzka s rodiči v 16.00
 • 10.10. SPÍTE ČI BDÍTE? (Výchovně-vzdělávací pořad vedený lektorem ze Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty)
 • 23.10. Pohádka O POPELCE

AKCE V MŠ ZÁŘÍ:

 • 6.9. Maňáskové divadlo u příležitosti zahájení školního roku
 • 18.9. Přednáška hasičů o záchranných systémech
 • 19.9. HASIČI VE ŠKOLCE - taktické cvičení (nácvik evakuace při požáru)


CÍL MATEŘSKÉ ŠKOLY :

 Vést děti tak, aby se jejich osobnost rozvíjela všestranně a harmonicky.

Umožňovat dítěti být aktivní, respektovat jeho požadavky, zájmy a zkušenosti. Neopomíjet prožitky dětí, vnímat jejich individuální předpoklady a vnitřní motivy, nezatěžovat je přemírou roztříštěných  a zbytečných informací. Snahou je pojmout výchovu osobnosti dítěte vcelku, aby se umělo orientovat v okolním světě, ve společnosti, v mezilidských vztazích, získalo poznatky o svém těle a jeho funkcích, aby vzhledem k možnostem a schopnostem zvládalo dobře svůj jazyk, rozvíjelo své poznání, myšlenkové operace, představivost a fantazii, city a vůli,aby vědělo,že má :

                                               Hrát fér!

                                               Nikoho nebít!

                                               Uklízet po sobě!

                                               Radovat se z mála!

                                               Nepřestávat žasnout!

                                               O všechno se rozdělit!

                                               Nebrat nic , co mu nepatří!

                                               Vracet věci tam, kde je našlo!

                                               Před jídlem si umývat  ruce  !

                                               Když někomu ublíží,říct promiň!

                                               Nikdy nezapomínat na dětské obrázkové knížky!

                                               Když vyrazí do světa, dávat pozor na auta,

                                               chytnout někoho za ruku a držet se s ostatními pohromadě!                     

                                               Žít vyrovnaně-trochu se učit a trochu přemýšlet a každý den 

                                               trochu malovat a kreslit a zpívat a tancovat a hrát si a pracovat!

                                 

DÍTĚ JE VNÍMÁNO JAKO INDIVIDUÁLNÍ OSOBNOST