Mateřská škola

Kontakty:

Mateřská škola
Ostrožská Lhota 500
687 23

Tel.: 572 598 759

         730 157 906

E-mail : msostrozskalhota@ostrozskalhota.cz​​

Motto: „Všechno, co opravdu potřebuji  znát , jsem se

naučil  v mateřské školce“

                                                                  (R.Fulghum)

Zaměstnanci:

Jméno Funkce
Ivana Vlkovávedoucí učitelka 
Naděžda Pijáčkováučitelka
Darja Koudelkováučitelka
Marie Školoudíkováučitelka
Eva Žajdlíkováškolnice

 AKCE V MŠ LISTOPADU:  

  • 23.11. MŮJ STROM (Výchovně-vzdělávací pořad vedený lektorem ze Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty)
  • každý pátek - KDYŽ ALENKA STŮNĚ (Vzdělávací pořad zaměřený na první pomoc vedený lektorkou ČČK Jitkou Štěpánovou)

AKCE V MŠ V ŘÍJNU:

  • 4.10.  Schůzka s rodiči v 16.00
  • 10.10. SPÍTE ČI BDÍTE? (Výchovně-vzdělávací pořad vedený lektorem ze Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty)
  • 23.10. Pohádka O POPELCE

AKCE V MŠ ZÁŘÍ:

  • 6.9. Maňáskové divadlo u příležitosti zahájení školního roku
  • 18.9. Přednáška hasičů o záchranných systémech
  • 19.9. HASIČI VE ŠKOLCE - taktické cvičení (nácvik evakuace při požáru)


CÍL MATEŘSKÉ ŠKOLY :

 Vést děti tak, aby se jejich osobnost rozvíjela všestranně a harmonicky.

Umožňovat dítěti být aktivní, respektovat jeho požadavky, zájmy a zkušenosti. Neopomíjet prožitky dětí, vnímat jejich individuální předpoklady a vnitřní motivy, nezatěžovat je přemírou roztříštěných  a zbytečných informací. Snahou je pojmout výchovu osobnosti dítěte vcelku, aby se umělo orientovat v okolním světě, ve společnosti, v mezilidských vztazích, získalo poznatky o svém těle a jeho funkcích, aby vzhledem k možnostem a schopnostem zvládalo dobře svůj jazyk, rozvíjelo své poznání, myšlenkové operace, představivost a fantazii, city a vůli,aby vědělo,že má :

                                               Hrát fér!

                                               Nikoho nebít!

                                               Uklízet po sobě!

                                               Radovat se z mála!

                                               Nepřestávat žasnout!

                                               O všechno se rozdělit!

                                               Nebrat nic , co mu nepatří!

                                               Vracet věci tam, kde je našlo!

                                               Před jídlem si umývat  ruce  !

                                               Když někomu ublíží,říct promiň!

                                               Nikdy nezapomínat na dětské obrázkové knížky!

                                               Když vyrazí do světa, dávat pozor na auta,

                                               chytnout někoho za ruku a držet se s ostatními pohromadě!                     

                                               Žít vyrovnaně-trochu se učit a trochu přemýšlet a každý den 

                                               trochu malovat a kreslit a zpívat a tancovat a hrát si a pracovat!

                                 

DÍTĚ JE VNÍMÁNO JAKO INDIVIDUÁLNÍ OSOBNOST