Organizace školního roku


Žádné aktuality k zobrazení

REŽIM DNE V MŠ:

Provoz:

PO - PÁ  v době od 6.30 hod. do 16. hod.


od 6.30 do 8.30

 • děti se schází ve své třídě
 • následují hry a činnosti dle volby dětí
 • individuální práce s dětmi
 • jazykové chvilky
 • pohybové aktivity
 • komunitní kruh

od 8.30

 • osobní hygiena a svačina
 • pokračují hrové činnosti
 • individuální práce s dětmi
 • pohybové aktivity
 • řízené činnosti kolektivní, skupinové i individuální

od 9.30 do 11.30

 • pobyt venku

od 11.30

 • osobní hygiena a oběd
 • děti, které dochází do MŠ jen na dopoledne odchází s rodiči nebo zákonnými zástupci domů zpravidla od 12.00 hodin 
 • odpočinek, poslech pohádek, relaxační hudby

od 14.15 do 16.00

 • osobní hygiena a svačina
 • hry a činnosti dle volby dětí
 • individuální práce s dětmi
 • jazykové chvilky
 • pohybové aktivity ( v MŠ nebo na zahradě )
 • děti odchází domůDenní režim:

- poskytuje příležitosti k uplatnění spontánního pohybu a ke spontánní hře

- dodržuje interval mezi jídly (maximálně 3 hod.)

- zabezpečuje pobyt dětí venku

- přizpůsobuje délku odpoledního spánku individuální potřebě dětí

- zajišťuje uspokojování fyziolog. potřeb dětí (pití, jídlo, použití WC)

- zajišťuje střídání různých aktivit, náročnějších činností a odpočinku

- umožňuje klidné, přirozené a plynulé přechody mezi činnostmi

- vymezuje činnosti a jejich sled pouze rámcově

- přizpůsobuje se měnícím se podmínkám (pozdějšímu nástupu dítěte do MŠ, vlivům ročních období, možnosti delšího pobytu venku apod. )