Organizace školního roku

​ 

 REŽIM DNE V MŠ:

 Provoz:

 PO - PÁ  v době od 6.30 hod. do 16.30 hod.

 6:30 – 8:15     Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní                                         zájmové  aktivity,

 8:30 – 9:00     Pohybové aktivity, osobní hygiena, dopolední svačina

 9:00 - 9:30      Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou                                   činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

 9:30 -11:30     Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

 11:30 -12:00   Oběd a osobní hygiena dětí

 11:45 -12:00   Vyzvedávání dětí které odchází po obědě domů

 12:00-14:00    Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou                                   spánku

 14:00 -14:30   Odpolední svačina, osobní hygiena

 14:30 -16.30   Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové                                        činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 Denní režim:

 - poskytuje příležitosti k uplatnění spontánního pohybu a ke spontánní hře

 - dodržuje interval mezi jídly (maximálně 3 hod.)

 - zabezpečuje pobyt dětí venku

 - přizpůsobuje délku odpoledního spánku individuální potřebě dětí

 - zajišťuje uspokojování fyziolog. potřeb dětí (pití, jídlo, použití WC)

 - zajišťuje střídání různých aktivit, náročnějších činností a odpočinku

 - umožňuje klidné, přirozené a plynulé přechody mezi činnostmi

 - vymezuje činnosti a jejich sled pouze rámcově

 - přizpůsobuje se měnícím se podmínkám (pozdějšímu nástupu dítěte do MŠ, vlivům ročních období, možnosti delšího         pobytu venku apod. )


 Odhlašování dětí:

 V případě nepřítomnosti dítěte ve školce je zákonný zástupce povinen dítě odhlásit. Odhlášku je možno provést         telefonicky, SMS zprávou nebo osobně. V případě, že si dítě budete odvádět domů po obědě, sdělte prosím tuto   informaci   osobně p. učitelce. Pokud tak učiníte nejpozději daný den ráno, nebude vám účtována odpolední svačinka. 

 Při neočekávaných událostech (nemoc apod.) je možné provést odhlášku stravy nejpozději do 7.30 hodin buď formou   SMS do své třídy nebo telefonem, ráno do 7.15 hod do tř. Broučků po této hod. i do Včelek. Je možné si první den pro   oběd přijít a odnést domů.

  tel. Broučci: +420 730 157 906

  tel. Včelky:  +420 725 502 259

  Placení stravy:   (informace vedoucí stravování - Pavla Machalová)

 Vážení rodiče, 

 abychom vám usnadnili vyřizování měsíčních poplatků v MŠ a v ZŠ, nabízíme vám možnost platby bezhotovostním           převodem. Všechny platby (hotově, inkasem, převodem) se provádí vždy zpětně za předešlý měsíc.

 1. Inkasem – v tomto případě je třeba vyřídit svolení k inkasu ve vaší bance, platby poté inkasujeme hromadně, nemusíte se o nic starat

 2. Převodem z účtu na účet – provádíte sami na základě údajů, které vám zašleme začátkem měsíce elektronicky na váš email (prosíme zaslat vaši emailovou adresu)

 3. Hotově – platba v hotovosti v první dny následujícího měsíce

  V obou případech prosíme o zaslání potřebných informací – jméno dítěte, třída, datum změny a číslo vašeho účtu na       adresu:  jidelna@zsol.cz   (Bankovní spojení pro ZŠ:    9480067001/5500)

​ Platba školného:  (informace vedoucí stravování - Pavla Machalová)

 •  Školné je možné platit stejným způsobem jako stravné 
 •  předškoláci školné neplatí 
 •  výše školného 250 kč

  Co děti potřebují:

 • Oblečení do třídy, papučky s pevnou patou
 • Oblečení a obutí na zahradu – podle počasí (děti nesmí chodit do třídy v oblečení ve kterém byly při pobytu venku)
 • Náhradní oblečení do třídy pro případ, že se dítě ušpiní
 • Pyžamko
 • Pláštěnku 
 • Plastový hrníček s uchem
 • Krabičku papírových kapesníků - odevzdáte ve třídě
 • Děvčata hřebínek (pokud mají dlouhé vlásky)
 • Pro děti, kterým se stává, že se ještě někdy na postýlce počurají, přineste prosím podložku, která ochrání matraci / 2ks na výměnu při praní/

  Všechno oblečení a obutí musí být řádně označeno! (stačí monogram)