Žádné aktuality k zobrazení

Organizace školního roku


Žádné aktuality k zobrazení

REŽIM DNE V MŠ:

Provoz:

PO - PÁ  v době od 6.30 hod. do 16.30 hod.


6:30 – 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity,

8:00 – 8:30

8:30 – 9:00 Pohybové aktivity, osobní hygiena, dopolední svačina

9:00 - 9:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

9:30 -11:30 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11:30 -12:15 Oběd a osobní hygiena dětí

12:15 -14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 -14:30 Odpolední svačina, osobní hygiena

14:30 -16.30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy


Denní režim:

- poskytuje příležitosti k uplatnění spontánního pohybu a ke spontánní hře

- dodržuje interval mezi jídly (maximálně 3 hod.)

- zabezpečuje pobyt dětí venku

- přizpůsobuje délku odpoledního spánku individuální potřebě dětí

- zajišťuje uspokojování fyziolog. potřeb dětí (pití, jídlo, použití WC)

- zajišťuje střídání různých aktivit, náročnějších činností a odpočinku

- umožňuje klidné, přirozené a plynulé přechody mezi činnostmi

- vymezuje činnosti a jejich sled pouze rámcově

- přizpůsobuje se měnícím se podmínkám (pozdějšímu nástupu dítěte do MŠ, vlivům ročních období, možnosti delšího pobytu venku apod. )