O škole
Hledání

O škole

Vítejte na internetových stránkách základní a mateřské školy v Ostrožské Lhotě. Doufáme, že se Vám tu bude líbit a najdete přesně to, co hledáte...

Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání více

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání vícekonkurz.png

informace k zápisu do prvních tříd: více

informace k přijímacím zkouškám: cermat.cz

Přijímací řízení

Způsob předávání přihlášky je stanoven současným zněním školského zákona tak, že uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

Pro maturitní obory, bez talentové zkoušky, se koná v 1.kole přijímacího řízení povinně jednotná zkouška z ČJL a Ma (zadávaná).

Jednotná zkouška se koná 2x v prvním kole přijímacího řízení v období 12.až 28.dubna. Každý uchazeč má v řádném termínu právo konat dvakrát jednotnou zkoušku (do obou středních škol, popř.dvou oborů vzdělání) – započítává se lepší výsledek.

Ředitel střední školy má povinnost zveřejnit seznam přijatých uchazečů podle výsledků přijímacího řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od posledního řádného termínu přijímacích zkoušek. Seznam přijatých uchazečů musí být zveřejněn na webových stránkách školy. Těm, kteří u přijímaček neuspěli, musí ředitel poslat poštou písemné vyrozumění o tom, že nebyli přijati.

Odvolání odešlete nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pozor! Když se Vám pošta bude 5 dnů marně snažit doručit dopis s rozhodnutím o nepřijetí, začne Vám po těchto pěti dnech třídenní lhůta běžet automaticky, i když rozhodnutí nemáte v ruce a leží na poště. Odvolání podáváte řediteli příslušné střední školy.

Vyplněný a podepsaný zápisový lístek musíte příslušné škole odeslat nejpozději 10. pracovní den poté, kdy zveřejnila seznam přijatých uchazečů


Školní jídelna - změna telefonního čísla od 16.1.2017:

číslo 572 598 741 se ruší,

nové číslo 730 155 366


školní projekty více


Název a adresa školy:

Budova školy ZŠ a MŠ Ostrožská Lhota

Základní škola a Mateřská škola Ostrožská Lhota,

příspěvková organizace

Ostrožská Lhota 306
687 23

statutární zástupce: Mgr. Tomáš Mlčoch

 

Telefonický kontakt :

kontakttel. číslo
základní škola

572 598 727

725 502 258

školní družina731 935 429
mateřská škola572 598 759
školní jídelna ZŠ572 598 741
školní jídelna MŠ572 598 759

E-mail :

základní škola
zsostrozskalhota@hitech.cz
mateřská škola
msostrozskalhota@ostrozskalhota.cz

Vzdělávací program

Mateřská škola má v souladu se Školským zákonem zpracován vlastní školní vzdělávací program, který vychází z RVP a je koncipován tak, aby vzdělávání dětí v MŠ navazovalo na vzdělávání v ZŠ Základní škola škola bude v dalším

Školská rada

Orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy, zřízen dnem 11. 12. 2006

Adopce na dálku

Naše adoptovaná dívenka z Indie

Odkazy

Zajímavé odkazy, které budou průběžně aktualizovány