Zápis žáků do 1.třídy

Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd proběhne 5. dubna 2018 od 15:00 do 17:00 hodin ve třídách základní školy. Žádáme Vás, abyste s sebou k zápisu přinesli vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, rodný list dítěte a občanský průkaz alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte.

Pokud hodláte žádat o odklad povinné školní docházky svého dítěte, přineste také žádost o odklad povinné školní docházky s doporučujícími posudky školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pokud zákonný zástupce nedoloží některý z těchto dokumentů v den zápisu, učiní tak nejpozději do pondělí 30.4.2018.

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat jednu první třídu s maximálním počtem žáků 30.

Soubory ke stažení jsou v záložce "Základní škola" - "Dokumenty"

  • Kritéria pro přijetí
  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
  • Žádost o odklad povinné školní docházky