Zápis do 1.třídy

Ve čtvrtek 5.dubna se uskutečnil na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Děti si vyzkoušely první školácké úkoly a to u interaktivní tabule prostorovou orientaci, početní představivosti, barvičky, předvedly nám logopedické básničky, znalost geometrických tvarů, ale také své malířské dovednosti.

Všechny děti byly moc šikovné a my se na ně budeme v září těšit!