Zápis do 1.třídy

V úterý 4.dubna proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčku.

Zápis absolvovalo 13 dětí, z toho rodiče 3 dětí požádali ředitele školy o odklad povinné školní docházky. Děti zápisem provedly paní učitelky zábavnou formou za pomoci interaktivní tabule, kde si děti vyzkoušely svoje dovednosti v oblasti pravolevé orientace, matematiky, řečové a komunikativní dovednosti, výtvarné dovednosti. Děti byly moc šikovné a my se na ně v září budeme těšit! fotogalerie