Žákovský parlament

...volili jsme svého zástupce

V naší škole vzniká se začátkem školního roku žákovský parlament, do kterého byli voleni zástupci každé třídy.

Jejich úkolem bude od spolužáků ve třídách i učitelů sbírat informace o tom, co by se mohlo ve škole zlepšit.
Na pravidelných schůzkách parlamentu řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.

V naší třídě jsme volili jednoho zástupce a vítězem tajného hlasování byla zvolena

Karolína Machová.