Zahájení školního roku 2019/2020

Nový školní rok začne již tradičně v pondělí 2. září v 8:00 přijetím nových prvňáčků na obecním úřadě.
V 8:30 proběhne slavnostní zahájení školního roku před budovou školy. Poté se děti odeberou se svými třídními učiteli do školy.
Oběd se vydává od 11:00, školní družina a klub začínají svůj provoz v úterý 3. září.