Výuka mimo budovu školy

Od dnešního dne probíhá výuka formou elektronické komunikace mezi žáky a učiteli. Dle předběžných informací bude tento stav trvat pravděpodobně do konce března. Žádáme rodiče o zpětnou vazbu učitelům, děti byly poučeny, že výuka bude probíhat doma a mají informovat TU o tom, co splnili za úkoly, konzultovat problémy při řešení a opakovat již probrané učivo. Každý TU si zvolil svůj systém komunikace. Doporučujeme připravit si a vyzkoušet účty do Office 365 (údaje dostal každý žák). https://www.office.com/