Výtvarný úspěch v Dolním Němčí

Ve výtvarné soutěži, kterou pořádala ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, získali naši žáci 8 umístění v konkurenci 13 zúčatněných škol!
Letošní téma " Hudba, tanec, divadlo" nás inspirovalo k vytváření jak plošných (výkresy, koláže a tisky), tak prostorových soutěžních prací. Výborné umístění nebylo velkým překvapením, neboť naše keramické i výtvarné práce mají vždy na této soutěži skvělou úroveň. Slavnostního předávání ocenění se v sobotu 9.12.2017 zúčatnili všichni naši výtvarníci.
Těmto žákům patří velká pochvala a gratulace:
Martin Píštěk (1.třída) - 2.místo (I.kategorie) za keramického ptáčka
Patrik Hodulík (2.třída) - 2.místo (I.kategorie) za koláž
Alexandra Gálová (2.třída) - 1.místo (I.kategorie) za keramiského kašpárka
Karolína Machová (4.třída) - 2.místo (II.kategorie) za keramický xylofon
Barbora Chudíková (4.třída) - 2.místo (II.kategorie) za papírový tisk
Iva Turčinová (5.třída) - 1.místo (II.kategorie) za keramické housle
Magdaléna Bachanová (6.třída) - 1.místo (II.kategorie) za keramického anděla
Petr Bachan (9.třída) - 1.místo (III.kategorie) za keramické housle