Výtvarná výchova

V rámci výtvarné výchovy jsme využili velké sněhové nadílky a vyrazili na zahradu...Při stavění sněhuláků jsme si nejen užili legrace, ale naučili jsme se pomáhat si při společné práci.