Výlet na Macochu

Ve středu 2.května podnikli čtvrťáci výlet do Moravského krasu. Po téměř dvouhodinové jízdě autobusem a po krátké svačinkové přestávce jsme se svezli lanovkou dolů k Punkevním jeskyním, což bylo k pro nás velkým zážitkem. Pak jsme se vydali na prohlídku jeskyní, která nabízela pohled na nádherné krápníky. Ikdyž byla v jeskyni velká zima, stálo to zato..... Paní průvodkyně nám pověděla pověst o zdejší propasti, ale tu už jsme znali ze čtení ve škole. Jízda na lodičkách se strašidelným vyprávěním byla pro některé z nás náročná. Na závěr jsme se projeli zdejším vláčkem a obdivovali skály v okolí a nezapomněli jsme ani na dárečky domů. Výlet se nám všem moc líbil!