Výlet do Moravského krasu

Dvoudenní aktivní odpočinek v přírodě

[doplňte nadpis]

Letošní výlet proběhl od 18. do 19.6. 2018. Vyrazili jsme společně se sedmou třídou vlakem z Veselí nad Moravou směr Moravský kras. Po ubytování na chatě Macocha nás čekal výlet do areálu Velká Dohoda, kde jsme překonali mnoho překážek v lanovém centru. Většina z nás se odvážila na dlouhý "přelet" nad areálem. Proběhl i výukový program v jílovité jeskyni s následným kvízem o ceny. Eliška Mazurková a Zuzka Křiváková si tak za své znalosti vybojovaly sladkou odměnu.

Návštěva Punkevních jeskyní nás čekala druhý den. Po prohlídce krápníkové výzdoby a plavbě po říčce Punkvě jsme se lanovkou nechali vyvézt zpět na Macochu. Následoval oběd, balení a cesta domů.

Nálada byla úžasná, počasí nám přálo, vlaková a autobusová doprava navazovala, prostě výlet, jak má být!