Velikonoční tvoření ve škole

Celoškolní projekt

Žáci jednotlivých ročníků 2.stupně si společně připravili velikonoční dílničky pro děti 1.- 5.třídy, které proběhnou během dopoledne ve středu 28.března.
Vyučování končí pro 1.stupeň v 11.25 hod., pro 2.stupeň ve 12.25 hod.