Velikonoční dílničky

Ve středu 28.3. jsme si na velikonočních dílničkách vyrobili krásné zajíčky, slepičky, kuřátka i velikonoční věneček. Na závěr jsme se dověděli mnoho nového o Velikonocích.