Velikonoční den

Prezentace a výrobky

Na tzv. "škaredou středu" jsme si pro naše nejmenší připravili Velikonoční den. Měli jsme celkem 5 stanovišť, na kterých mohly děti zdobit velikonoční vajíčka, soutěžit, omalovávat, řešit kvíz, ale také si zkusit plést pomlázku. Svůj um v tomto pletení předvedli Vašek Radoch a Martin Bachan. Velikonoční den se moc povedl a děti si odnesly pěkný zážitek a výrobky. A jelikož se celý den nesl ve veselé náladě, deváťáci zazpívali i písničku.