Chemie prožitkem

Žáci 2. stupně společnými silami ztvárnili organické sloučeniny - uhlovodíky: 1) aromatický benzen, 2) propan - každý uhlík čtyřvazný, 3) propan i s vodíky, 4) cyklopropen s dvojnou vazbou