Třetí beseda - herec

Pozvání do projektu "Čím jednou budu?" přijal pan Pavel Majkus

První listopadovou středu jsme se setkali v rámci našeho projektu „Čím jednou budu?“ s dalším povoláním – tentokrát za námi do Lhoty přijel herec Slováckého divadla pan Pavel Majkus. Nejdříve povyprávěl o své cestě za hereckým povoláním, popsal nám svůj pracovní den a nezapomněl přidat i veselé historky z divadelního světa. Teď už víme, jak vzniká divadelní představení, kdo je to inspicient nebo co se najde ve fermanu. Někteří osmáci už viděli pana Majkuse i na jevišti, proto věřím, že osobní setkání a možnost položit mu jakékoliv otázky, byl pro všechny zážitek. Po nezbytném podpisu na nástěnku hostů popřál náš host žákům do života dobrý výběr cesty k jejich budoucímu povolání a úspěšná studia.
Moc děkujeme za návštěvu a pěkné povídání!