Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště - DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří je prioritně určen žákům 9. ročníků, ale vítáni jsou všichni ostatní. Od zákonných zástupců přes učitele, výchovné poradce, kamarády, až po bývalé absolventy. Bude otevřen hlavní vchod školy z ulice Jiřího z Poděbrad, kde již budou návštěvníci nasměrováni k prohlídce. Dostane se jim informací o vzdělávací nabídce, budou si moci prohlédnout budovu školy, odborné učebny i nahlédnout do samotné výuky.