Solný důl Danilovič, Krakov

Ospalí, ale natěšení jsme ve středu 4.dubna v 5:00 nastoupili do autobusu, který nás měl dovézt do Polska. Cesta probíhala v poklidu a v 11:00 jsme byli na místě - v Solném dolu Danilovič, kde si nás vyzvedla paní průvodkyně. Během několika minut jsme se první prohlídky prováděli již ve 13. století a od roku 1978 je solný důl zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO. Teplota v dolech se pohybuje mezi 14 až 16°C, takže nám nebyla vůbec zima. Zajímavostí je, že v podzemí pracovali i koně. Jejich osud byl smutný, protože se z dolů už nevrátili, neboť pracovali až do své smrti. Největším sálem ve zpřístupněné části dolů je kaple sv. Kingy. Zde se mohou pořádat i svatební obřady a koncerty. Prohlídka byla ukončena koupí suvenýrů a výjezdem pomocí výtahu nahoru. Byli jsme rádi, že jsme nemuseli šlapat schody, po kterých jsme scházeli do dolu. První část našeho výletu byla za námi a moc se nám líbila. V druhé části jsme navštívili město Krakov, v jehož srdci se nachází hrad Wawel a symbolem je drak, který v časových intervalech chrlí oheň. Z hradu byl krásný výhled na řeku Vislu. O historii hradu a o Krakově nám vyprávěl náš průvodce p.Pavel Kočí, který zájezdy pořádá a komentuje téměř 30 let. V poslední části naší exkurze jsme zavítali na Jagelonskou univerzitu a Rynek Glowny. Počasí nám přálo, o to byl náš výlet mnohem hezčí. Nakonec jsme měli hodinku "indi vindi", jak říkal pan průvodce, a mohli jsme si sami projít rynek, popř. si něco koupit na tržišti Sukiennice. Ve 23:00 jsme unavení a spokojení dorazili do naší milované Lhoty