Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

Slavnostní zahájení nového školního roku 2018/2019 proběhne v tradičních časech a na obvyklých místech: naši prvňáčci se spolu se svými rodiči představí v pondělí 3. září v 8:00 v obřadní síni obecního úřadu - přítomen bude starosta obce Antonín Jelének a ředitel školy Ivo Vojtík. Poté se noví školáci v doprovodu žáků 9. třídy odeberou před budovu školy.

Zde se od 8:30 sejdou všichni žáci školy se svými vyučujícími, přítomno bude i nové vedení školy. K žákům promluví pan farář Miroslav Reif, pan starosta Antonín Jelének a pan ředitel Ivo Vojtík.

Rodiče žáků i široká veřejnost jsou srdečně zváni!