Školní kolo recitační soutěže 2017

Naši vítězové

Naši třídu v recitační soutěži perfektně reprezentovali a získali krásná místa tito žáci:

1.místo Martin Bachan

2.místo Adéla Novotná

3.místo Pavel Valčuha

Velká gratulace!