Školní kolo recitační soutěže

Dne 11. února 2020 se uskuteční školní kolo recitační soutěže, do které postoupí žáci z třídních kol. Soutěžit se bude v kategoriích 1 - 3. ročník, 4. - 6. ročník a 7. - 9. ročník. Postupující se zúčastní okrskového kola v Uherském Ostrohu dne 13. 2. 2020 v DDM Pastelka.