Schůzka rodičů dětí MŠ

sejdeme se ve třídě u Motýlků ve středu 19.9.2018 v 16 hod