Sběr starého papíru a drobných elektrospotřebičů

27. 11. 2018 proběhne sběr papíru a drobné elektroniky, proto Vás žádáme, abyste staré knihy, noviny, kartony, letáky apod. (případně nefunkční elektrospotřebiče) pevně svázali a zanechali před domem do 8 hodin.