Sběr papíru

Sběr papíru a drobného elektroodpadu doprovázelo slunečné počasí

Tento školní rok jsme se opět zúčastnili sběru papíru a drobného elektroodpadu. Nyní jsme ale nesbírali po obci, nýbrž jsme třídili, jak už to u žáků 9. třídy bývá zvykem, u kontejneru. Počasí nám přálo, o to bylo třídění příjemnější.