Samopal - stanoviště "ZDRAVOVĚDA"

Na pátém stanovišti závodu probíhala zkouška znalostí z oblasti zdravovědy. Většina účastníků byla výborná a proto se zde rozdávalo málo trestných bodů...