Recitační soutěž - školní kolo

V průběhu prvního únorového týdne proběhla v jednotlivých ročnících třídní kola recitační soutěže. Nejlepší recitátoři postoupili do školního kola, které se uskutečnilo v úterý 11. února 2020.

Žáci byli rozděleni podle věku do pěti kategorií. Během 1. vyučovací hodiny se svými výkony pochlubili naši nejmladší - děti 1. – 5. třídy. Jejich snažení ocenila odborná porota následovně:

0. a 1. kategorie:  1. - 3. třída      

                                            1. místo Eliška Štefaníková 2. tř.   

                                            2. místo Eliška Kapustová 1. tř.

                                            3. místo Marie Hanáková 2. tř.    

2. kategorie:  4. - 5. třída      

                                             1. místo Jana Bachanová 5. tř.

                                             2. místo Jonáš Nemečkay 5. tř.

                                             3. místo Ludmila Hanáková 4. tř.


Po krátké přestávce pokračovali žáci 2. stupně. 

3. kategorie: 6. - 7. třída 

                                               1. místo Alena Šimčíková 6. tř.

                                               2. místo Růžena Molnárová 7. tř.   

                                               3. místo Karolína Machová 6. tř.

                                                               Markéta Pavlíková 6. tř.

4. kategorie: 8. - 9. třída

                                               1. místo Magdalena Bachanová 8. tř.

                                               2. místo Eliška Molnárová 9. tř.

                                               3. místo Julie Dominiková 8. tř.

Vítězové získali za své výborné výkony diplomy a všichni soutěžící sladkou odměnu. Do okrskového kola postoupí z každé kategorie 2 soutěžící, kteří budou reprezentovat naši školu ve čtvrtek 13. 2. 2020 v Uherském Ostrohu.

Na závěr bych chtěla poděkovat:

* členkám odborné poroty - paní učitelce A. Warchilové, R. Chmelíčkové,

   J. Koštuříkové

* paní učitelce I. Kapustové a žákům 5. třídy za přípravu učebny a její úklid

   po skončení akce

* za fotodokumentaci I. Kapustové, K. Pěnčíkové, S. Bočkové

Školní kolo se vydařilo. Máme šikovné recitátory a recitátorky.


Ostrožská Lhota 12. 2. 2020

                                                             Růžena Slováčková, učitelka JČ