Recitačka

...na nečisto

Všichni pilně trénují na školní kolo recitační soutěže, ale nejdříve si chtěli páťáci vyzkoušet, jak jim půjde přednes před obecenstvem. Navštívili jsme tedy prvňáčky
a jejich (naši bývalou) p.uč.Habartovou a předvedli jim, co jsme se naučili.
Recitovaly se básně i próza a všichni jsme tuto recitačku "nanečisto" zvládli. Na oplátku nám někteří odvážní žáčci 1.třídy taky řekli svoje básničky.

Do školního kola z naší třídy postoupila Karoli, Markétka
a Alča. V nominaci byl i Viki, ale ten už v době soutěže nebude ve škole.

Držte nám tedy v pátek palce!