Projektový den - Tvořivý advent

Žáci budou pracovat se dřevem, keramikou, těstem, textilem pod vedením odborníků.