projektový den - Muzikoterapie

Pod vedením p.Mirky Veselé z DDM Pastelka prožijeme celý den při hře na různé bubny a bubínky...

07:45 - 08:45 - prvňáci + páťáci  + 5 deváťáků        

09:00 - 10:00 - druháci  + sedmáci

10:15 - 11:15 - třeťáci  + osmáci  + 5 deváťáků

11.30 - 12.30 - čtvrťáci  + šesťáci  + 7 deváťáků