Projektový den - J.A.Komenský

Projektový den o životě a díle J.A. Komenského proběhl ve středu 17.dubna. Ve spolupráci třídních učitelek a lektora z muzea JAK v Uh.Brodě p.Provodovského  jsme s žáky 4. a 5. třídy prožili netradiční dopoledne. Děti se seznámily pomocí vlastní tvorby pomůcek, vyhledáváním a zpracováním informací, výsledky ankety a vzájemnou spoluprací, s životem a dílem J.A.Komenského. Ve skupinách tvořili žáci vlastní ilustrace Orbis Pictus, které prezentovali ostatním spolužákům, dověděli se, jak dříve fungovala škola, soutěžili při hře-po stopách Komenského po světě. Projektovému dni předcházela anketa, kdy se členové jednotlivých týmů ptali spolužáků, ale i zaměstnanců školy, na otázky spojené s JAK. Výsledky naší práce si můžete prohlédnout na chodbě v prvním patře školy.