Projekt Komenský

Ve středu 17.dubna proběhl projektový den o životě a díle J.A. Komenského. Ve spolupráci třídních učitelek 4. a 5. třídy a lektora z muzea JAK v Uh.Brodě p.Provodovského  jsme  prožili netradiční dopoledne. Ve skupinách tvořili žáci vlastní ilustrace Orbis Pictus, které prezentovali ostatním spolužákům, dověděli se, jak dříve fungovala škola, soutěžili při hře Po stopách Komenského. Projektovému dni předcházela anketa, kdy se členové jednotlivých týmů ptali spolužáků, ale i zaměstnanců školy, na otázky spojené s JAK. O učiteli národů jsme se hodně nového dověděli a tato škola hrou se nám všem moc líbila. Další fotky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.