Plenární schůze a třídní schůzky

Třetího října se v odpoledních hodinách konala plenární schůze a třídní schůzky.