Plenární schůze

Dne 3.10. se v 16 hodin uskuteční plenární schůze zákonných zástupců. Následují třídní schůzky.