Ovoce ZELENINA A MlÉKO DO ŠKOL

Naše škola se zapojila do státem dotovaného projektu OVOCE ZELENINA a MLÉKO do škol.

Je určen pro žáky 1. - 9. tříd a spočívá v pravidelných dodávkách ovoce, ale i ovocných a zeleninových salátů a šťáv pro naše děti. Vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel. Projekt "Ovoce do škol" spadá do kompetence Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu. Na přípravě se podílelo i MŠMT, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí.

Prostředky na tento projekt poskytla Evropská unie 73% a Česká republika 27%. Cílem projektu Ovoce do škol je zvýšit oblibu produktů z ovoce a zeleniny, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny a vytvořit dobré stravovací návyky ve výživě dětí. Výběr ovoce a zeleniny by měl být co nejpestřejší, přičemž budou upřednostňovány druhy ovoce a zeleniny našeho klimatického pásma, nejlépe místní produkce. Exotické ovoce bude dodáváno pro zpestření a rozšíření znalostí.