Oslavy vzniku republiky

...v Hájku jsme zpívali státní hymnu


Během slavnostních oslav vzniku ČSR, které probíhaly ve Lhotě v neděli 28.října, se páťáci aktivně účastnili dění.
Společně s dalšími spolužáky ostatních tříd zazpívali státní hymnu a oblíbenou písničku našeho prvního pana prezidenta. Barča a Karoli dokonce mohly při slavnostním sázení lip svobody nést znak O.Lhoty.