Organizace školního roku

​ 

 REŽIM DNE V MŠ:

 Provoz:

 PO - PÁ  v době od 6.30 hod. do 16.30 hod.

 6:30 – 8:15     Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní                                         zájmové  aktivity,

 8:30 – 9:00     Pohybové aktivity, osobní hygiena, dopolední svačina

 9:00 - 9:30      Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou                                   činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

 9:30 -11:30     Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

 11:30 -12:00   Oběd a osobní hygiena dětí

 11:45 -12:00   Vyzvedávání dětí které odchází po obědě domů

 12:00-14:00    Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou                                   spánku

 14:00 -14:30   Odpolední svačina, osobní hygiena

 14:30 -16.30   Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové                                        činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 Denní režim:

 - poskytuje příležitosti k uplatnění spontánního pohybu a ke spontánní hře

 - dodržuje interval mezi jídly (maximálně 3 hod.)

 - zabezpečuje pobyt dětí venku

 - přizpůsobuje délku odpoledního spánku individuální potřebě dětí

 - zajišťuje uspokojování fyziolog. potřeb dětí (pití, jídlo, použití WC)

 - zajišťuje střídání různých aktivit, náročnějších činností a odpočinku

 - umožňuje klidné, přirozené a plynulé přechody mezi činnostmi

 - vymezuje činnosti a jejich sled pouze rámcově

 - přizpůsobuje se měnícím se podmínkám (pozdějšímu nástupu dítěte do MŠ, vlivům ročních období, možnosti delšího         pobytu venku apod. )


 Odhlašování dětí:

·      V případě nepřítomnosti dítěte ve školce je zákonný zástupce povinen dítě odhlásit. Dobu nepřítomnosti od – do

·      Po této době počítáme s tím, že dítě nastoupí

·      Pokud dítě stoná i nadále, je potřeba opět nahlásit dobu nepřítomnosti

·      Odhlášku je možno provést telefonicky, SMS zprávou nebo osobně.

·      V případě, že si dítě budete odvádět domů po obědě, sdělte prosím tuto informaci osobně p. učitelce.

·      Pokud tak učiníte nejpozději daný den ráno, nebude vám účtována odpolední svačinka. 

·      Odhlásit dítě je nutno provést nejpozději do 7.30 toho dne

·      První den pozdního odhlášení je možnost si pro oběd přijít a odnést domů – tuto skutečnost je, ale nutno oznámit 

       p.uč. 

  tel. Broučci: +420 730 157 906

  tel. Včelky:  +420 703 640 242 - nové číslo

  Placení stravy:   (informace vedoucí stravování - Pavla Machalová)

 Vážení rodiče, 

 abychom vám usnadnili vyřizování měsíčních poplatků v MŠ a v ZŠ, nabízíme vám možnost platby bezhotovostním           převodem. Všechny platby (hotově, inkasem, převodem) se provádí vždy zpětně za předešlý měsíc.

 1. Inkasem – v tomto případě je třeba vyřídit svolení k inkasu ve vaší bance, platby poté inkasujeme hromadně, nemusíte se o nic starat

 2. Převodem z účtu na účet – provádíte sami na základě údajů, které vám zašleme začátkem měsíce elektronicky na váš email (prosíme zaslat vaši emailovou adresu)

 3. Hotově – platba v hotovosti v první dny následujícího měsíce

  V obou případech prosíme o zaslání potřebných informací – jméno dítěte, třída, datum změny a číslo vašeho účtu na       adresu:  jidelna@zsol.cz   (Bankovní spojení pro ZŠ:    9480067001/5500)

​ Platba školného:  (informace vedoucí stravování - Pavla Machalová)

 •  Školné je možné platit stejným způsobem jako stravné 
 •  předškoláci školné neplatí 
 •  výše školného 250 kč

  Co děti potřebují:

 • Oblečení do třídy, papučky s pevnou patou
 • Oblečení a obutí na zahradu – podle počasí (děti nesmí chodit do třídy v oblečení ve kterém byly při pobytu venku)
 • Náhradní oblečení do třídy pro případ, že se dítě ušpiní
 • Pyžamko
 • Pláštěnku 
 • Plastový hrníček s uchem
 • Krabičku papírových kapesníků - odevzdáte ve třídě
 • Děvčata hřebínek (pokud mají dlouhé vlásky)
 • Pro děti, kterým se stává, že se ještě někdy na postýlce počurají, přineste prosím podložku, která ochrání matraci / 2ks na výměnu při praní/

  Všechno oblečení a obutí musí být řádně označeno! (stačí monogram)