Obědy pro školáky!

Školní jídelna bude po dobu uzavření školy připravovat a dodávat jídlo i školákům, kteří zůstali doma. Zájemci o školní obědy z řad žáků se mohou přihlašovat vedoucí školní jídelny paní Machalové (tel. 730 155 366). Podmínkou je mít dva jídlonosiče (ne hliníkový, protože neprojde bez poškození dezinfekcí v myčce).

Obědy budou žákům rozváženy mezi 11.30 a 12.00 přímo k jejich domu, kde si paní Jarošová ze školní jídelny zároveň vyzvedne prázdný jídlonosič na příští oběd.