Novoveský šplhoun

Okrskového kola závodů ve šplhu - Novoveského šplhouna - se zúčastní vybraní sportovci z 2.-5.třídy.
Odjezd po 1.vyučovací hodině.

Doprovod - p.uč.Radka Chmelíčková