Novinky


  • Kateřina Pěnčínková zahájila kroužek "Veselá angličtinka" probíhá každý čtvrtek ve dvou skupinách. První sk. probíhá v čase 15.15 - 16.00hod a druhá navazuje 16.00 - 16.45hod. 


  • K 1. září v mateřské škole k vedoucí učitelce Elišce Pospíšilové a Michaele Bartoňkové vítáme 2 nové paní učitelky a chůvu. Do třídy Broučků nastoupila p. uč. Lucie Stojaspalová a do Včeliček p. uč. Anežka Bezděková, na pozici chůvy, do třídy Včelek, nastoupila Svatava Juřičková. Paní Malušková se kromě svačinek letos postará i o úklid místo do důchodu odcházející paní Žajdlíkové. Té patří velký dík za mnohaletou péči o lhotskou školku!


  • V mateřské škole jsme navýšili kapacitu na 56 míst – díky tomu, že bývalá ředitelna byla přestavěna na multimediální učebnu s interaktivní tabulí. Zde bude také probíhat výuka nejstarších dětí s tablety. Do školky byla ze základní školy přestěhována keramická pec, děti tak budou moci častěji než doposud rozvíjet své výtvarné nadání.  • Na jaře jsme se v Praze domluvili na tom, že do naší mateřské školy zavítá projekt technické výchovy dětí. Jedná se o 8 lekcí. Každý měsíc, počínaje říjnem, proběhne jedna lekce.  Lekce jsou bezplatné a zúčastní se jí všechny starší děti:

          Na lekci přijedou vždy dva odborníci, každé dítě

          obdrží 8 dílů pracovních sešitů – Techmalovánek.


  • V letošním roce se zúčastní všechny děti sokolského projektu "Svět nekončí za vrátky- cvičíme se zvířátky" 

  Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní      sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

https://www.sokol.eu/obsah/5462/projekt-pro-predskolni-deti