NOC VE ŠKOLE

Konečně se děti dočkaly!!! Ze čtvrtka na pátek jsme nocovali ve škole. Byla to odměna, kterou si páťáci vybrali za své snažení ve škole i za domácí úkoly. V průběhu večera jsme vařili, hráli hry a odvážlivci absolvovali stezku odvahy. Myslím, že jsme si noční vyučování náramně užili.