Nestlé pro zdraví dětí

Výukový program - Nestlé pro zdraví dětí

1.stupeň - téma                                       2.stupeň - téma

  Pestrá strava                                            Pitný režim

  Vyvážená strava                                       Energie

  Hygiena potravin                                      Rizika nevhodného stravování

  Pitný režim


Projekt bude probíhat postupně ve dvouhodinnových blocích pro žáky každé třídy.