Nakresli svého tělocvikáře

Šesťáci se zapojili do soutěže vyhlášené Asociací školních sportovních klubů a pokusili se nakreslit svého tělocvikáře.