Muzikoterapie

...jak jsme bubnovali


Ve čtvrtek 22.listopadu jsme si vyzkoušeli, jak dokážeme koordinovat ruce, sluch, zpěv a tanec...V rámci projektového dne nás navštívila lektorka muzikoterapie Mirka Veselá z DDM Pastelka a zahrála si s námi nejen na bubínky. Naučila nás základům hry, společně jsme si zatancovali, zazpívali a užili si skvělou atmosféru společného muzicírování.

Chválím páťáky za vzorné chování a udržení rytmu...

Další fotografie jsou ve fotogalerii.