Miniolympiáda

...připravovali jsme stanoviště mladším spolužákům

Jako nejstarší "prvostupňoví" už jsme letos měli za úkol připravit si zajímavé aktivity pro děti 1.- 4.třídy.
Bohužel jsme dnes postrádali Viktora, protože má zraněnou nohu a nemohl s námi na hřiště vyrazit.
Na našich stanovištích se střílelo pěnovými náboji na terč, cvičila se paměť, hmat i chuť, procházel se slalom s knihou
na hlavě nebo s míčem mezi kuželkami. Všichni páťáci si za svou přípravu a nápady zaslouží velkou pochvalu.