Miniolympiáda - výsledky

V pátek 15.9. se celý první stupeň zúčastnil tradiční "Miniolympiády". Žáci 9.třídy si pro jednotlivé týmy připravili nenáročnou trať, na které děti plnily rozmanité úkoly. Rozhodující byl nejen čas, ale i jak úspěšně si družstva vedla na jednotlivých stanovištích. Velké poděkování patří také žákům 5.třídy, kteří připravili doprovodný program. Z naší třídy se na 1.místě umístil Patrik Hodulík, 2.místo obsadila Alexandra Gálová a na 3.místě skončil Thomas Bauer. Gratulujeme!!!