Miniolympiáda

I letos jsme se zúčastnili tradiční "Miniolympiády" pro žáky 1.-4.třídy. Těm připravili žáci 9.třídy zajímavé stanoviště, kde si mohli všichni závodníci prověřit své dovednosti. Velké poděkování patří také žákům 5.třídy, kteří si přichystali doprovodný program. Na tři nejrychlejší skupiny čekaly diplomy a drobné dárečky. Ale sladkou odměnu si zasloužili všichni účastníci. Z naší třídy se na 1.místě umístil Tomáš Havlík, 2.místo obsadil Matyáš Dřinka a na 3.místě skončila Zuzka Kaňová. Gratulujeme!!!