Miniolympiáda

Deváťáci s páťáky uspořádají sportovní dopoledne pro mladší žáky.

V pátek po první vyučovací hodině proběhne na hřišti a v jeho okolí miniolympiáda pro žáky první až čtvrté třídy.